Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Lainmukainen Tiedotus

Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä operoi Zimmer Inc. ("Zimmer"). Kaikki verkkosivuilla esitetty ja sen kautta toimitettu sisältö, tieto ja ohjelmistot ovat Zimmerin omaisuutta. Verkkosivustoa saa käyttää vain seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, lopeta sivuston käyttö.

1. Verkkosivuston lisenssi

Tämän verkkosivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva, rajoitettu käyttölisenssi sivustolle ja sen sisältöön näiden käyttöehtojen mukaisesti. Zimmer voi lopettaa tämän lisenssin milloin ja mistä syystä tahansa.

2. Käyttörajoitukset

Tämän verkkosivuston sisältö on vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa hyödyntää kaupallisesti. Voit käyttää tätä sivustoa vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi tai organisaatiosi sisäiseen käyttöön. Sinulla ei ole lupaa tuottaa lähdekoodia, purkaa, purkaa osiin, vuokrata, liisata, lainata, myydä, alilisensoida tai luoda johdannaisia töitä verkkosivustosta tai sen sisällöstä. Sinulla ei ole lupaa käyttää mitään verkkovalvontaa tai havainnointiohjelmistoa sivuston arkkitehtuurin määrittämiseen tai tietojen keräämiseen sivuston käyttäjästä tai käyttäjistä. Sinulla ei ole lupaa käyttää mitään robottia, lukkia tai muuta automaattista tai manuaalista laitetta tai prosessia verkkosivuston tai sisällön valvontaan tai kopioimiseen ilman etukäteistä kirjallista lupaa Zimmeriltä. Et saa tulostaa, ladata, kopioida, muokata, jäljentää, uudelleenjulkaista, jakaa, näyttää tai välittää mitään osaa verkkosivustosta kaupallisiin, ei-kaupallisiin tai julkisiin tarkoituksiin muuta kuin yllä mainitussa laajuudessa. Et saa käyttää tai muuten viedä tai uudelleenviedä sivustoa tai mitään sen osaa tai minkään sivustolta tai sen kautta saatavilla olevan ohjelmiston sisältöä, jos se rikkoo asiaankuuluvia vientilakeja ja -asetuksia. Sivuston tai sisällön luvaton käyttö on kielletty ja voi johtaa toimenpiteisiin ja muihin laillisiin seuraamuksiin sinua kohtaan.

3. Ei ammattimaista neuvontaa

Verkkosivusto ja sen sisältö eivät ole ammattimaisia lääketieteellisiä, lainopillisia tai muuntyyppisiä neuvoja. Pyydä lääketieteellisiä neuvoja lääkäriltäsi tai muulta terveydenhoitoalan ammattilaiselta. Verkkosivuston tai sen sisällön tarkkuutta, täydellisyyttä, riittävyyttä tai ajanmukaisuutta ei taata. Käytät sisältöä, verkkosivustoa tai verkkosivustolta linkitettyjä materiaaleja omalla riskilläsi.

4. Verkkosivuston käyttäjät

Jotkin tämän verkkosivuston osat sisältävät tietoja, jotka on tarkoitettu vain lääkäreille ja muille terveydenhoitoalan ammattilaisille. Jos et ole valitsemasi hallintoalueen asukas ja et ole lääkäri tai muu terveydenhoitoalan ammattilainen, sinun ei tulisi käyttää verkkosivuston "Lääketieteen ammattilaiset" -osion sisältöä, sillä se sisältää markkinointi- ja tuotemateriaaleja, joiden käyttö voi olla rajoitettua maasi mainostuslainsäädännön tai -säädösten mukaan.

5. Aineettomat oikeudet

Ellei muuta ole mainittu, kaikki sisältö on lailla suojattua mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, Yhdysvaltojen tekijänoikeus-, liikesalaisuus- ja tavaramerkkilainsäädäntö sekä muut valtiolliset, kansalliset ja kansainväliset lait ja asetukset. Zimmer ei myönnä sinulle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai liikesalaisuustiedon perusteella. Sen vuoksi verkkosivuston tai sisällön luvaton käyttö voi rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai liikesalaisuuslakeja tai yksityisyyteen ja julkisuuteen liittyviä lakeja.

Jättämällä verkkosivustolle sisältöä, ideoita tai muuntyyppistä tietoa esimerkiksi ehdotuksen tai palautteen muodossa koskien sivustoa, tuotteitamme tai palveluitamme annat automaattisesti Zimmerille tekijänpalkkioista vapaan, jatkuvan, peruuttamattoman, ei-yksinoikeudellisen oikeuden ja lisenssin käyttää, toistaa, muokata, ottaa käyttöön, julkaista, editoida (pituutta tai selkeyttä), kääntää, luoda johdannaisia töitä, jaella, edelleen jaella, siirtää, suorittaa ja näyttää tätä sisältöä (kokonaan tai osittain) maailmanlaajuisesti ja/tai sisällyttää se muihin töihin missä tahansa muodossa, mediassa tai teknologiassa, joka nyt tunnetaan tai kehitetään myöhemmin, koko tätä sisältöä koskevien oikeuksien olemassaolon ajan. Zimmer ei tietenkään sisällytä uudelleen käyttämäänsä sisältöön mitään annettuja henkilökohtaisia tietoja. Zimmer pidättää itsellään oikeuden poistaa verkkosivustolla esitettyä sisältöä milloin ja mistä syystä tahansa.

6. Rekisteröinti

Jotkin verkkosivuston osiot vaativat, että sinun on rekisteröidyttävä sivustolle, jotta saat tietoa tuotteista, palveluista, järjestelmistä, ohjelmista ja muista Zimmeriä koskevista tiedoista. Jos rekisteröintiä pyydetään, hyväksyt sen, että toimitat Zimmerille tarkat ja täydelliset rekisteröintitiedot. Olet vastuussa siitä, että tilisi sisäänkirjautumistiedot ja/tai salasana pysyvät salassa, sekä siitä, miten tiliäsi käytetään, oli käyttö sinun nimenomaisesti hyväksymääsi tai ei. Zimmer pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä rekisteröintejä tai tilauksia.

7. Virheet ja korjaukset

Zimmer ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin valvoakseen ja päivittääkseen verkkosivuston sisältöä, mutta se ei esitä tai takaa, että sivusto olisi aina vapaa virheistä, viruksista tai haitallisista komponenteista, tai että viat korjataan. Zimmer ei myöskään takaa tai esitä, että sisältö tai verkkosivustolla tai sen kautta saatavilla oleva sisältö tai tiedot olisivat aina oikein, tarkkoja, oikea-aikaisia tai muulla tavoin luotettavia. Zimmer voi tehdä muutoksia sisältöön tai sivustoon milloin tahansa.

8. Tuotteiden ja palveluiden saatavuus

Sivustolla on tietoa tuotteista, joita saattaa olla saatavilla eri maissa tai maailman eri alueilla tai ei, ja joita saattaa olla saatavilla eri tavaramerkkien alla eri maissa ja jotka, soveltuvin osin, saattavat olla hallinnollisen viranomaisen hyväksymiä myyntiin tai käyttöön eri indikaatioiden ja rajoitusten mukaisesti eri maissa. Sivulla vierailijoille huomautetaankin, että muilta valmistajilta ja palveluntarjoajilta voi olla saatavissa vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluita.

9. Terveydenhoitotiedot

Zimmer on pyrkinyt esittämään sivustolla esitellyt terveydenhoitotiedot selkeällä ja objektiivisella tavalla. Erilaisiin terveyteen, lääketieteellisiin ja kuntoon liittyviin sairauksiin ja niiden hoitoon liittyvien tietojen ei ole tarkoitus korvata lääkärin tai muun lääketieteen asiantuntijan neuvoja. Sinun ei tulisi käyttää tällä sivustolla esitettyjä tietoja terveys- tai kunto-ongelmien tai sairauksien diagnosointiin. Sen sijaan sinun tulisi konsultoida lääkäriäsi ja kysyä millainen hoito – jos tarpeen – sopisi sinulle.

10. Kolmannen osapuolen sisältö

Verkkosivustolla voi olla esillä tai sen kautta voi käyttää kolmannen osapuolen sisältöä. Zimmer ei ole vastuussa eikä ota mitään vastuuta mistään kolmannen osapuolen sisällöstä. Sivustolla voi myös olla linkkejä tai viittauksia muille verkkosivustoille, joilla ei ole yhteyttä Zimmeriin. Zimmer ei ole kuitenkaan vastuussa tällaisten muiden sivustojen sisällöstä eikä vastuussa mistään vahingoista tai vaurioista, joita käyttäjille voi aiheutua tällaisten sivustojen käytöstä. Muille sivustoille viittaavat linkit on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan käyttäjien tiedonetsintää. Zimmer on kohtuullisessa määrin pyrkinyt varmistamaan, että ulkopuolisille sivustoille viittaavat URL:it ovat oikein, kun Zimmerin sivusto viimeksi tarkistettiin.

11. Vastuuvapauslauseke

Verkkosivusto ja sen sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Zimmer nimenomaisesti sanoutuu irti kaikista takuista, mukaan lukien virheettömyyttä, tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuutta ja loukkaamattomuutta koskevat takuut. Zimmer kieltää kaiken vastuun mistä tahansa tappiosta, vauriosta, korvausvaateesta, tuottamusvastuusta tai vahingosta, joka on millään tavalla tulosta tai liittyy: (A) virheisiin tai puutteisiin tällä verkkosivustolla tai sen sisällössä, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, tekniset epätarkkuudet ja kirjoitusvirheet; (B) mihin tahansa kolmannen osapuolen verkkosivustoihin tai niissä olevaan sisältöön, joihin on ollut suora tai epäsuora linkki tällä sivustolla, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, näihin liittyvät virheet ja puutteet; (C) verkkosivuston tai minkä tahansa sen osan käyttökeskeytykseen; (D) siihen, että käytät tätä verkkosivustoa; tai (E) siihen, että käytät mitä tahansa laitetta tai ohjelmistoa tämän verkkosivuston yhteydessä.

12. Vastuunjako

Zimmer ei ole vastuussa mistään tappiosta, vauriosta, korvausvaateesta, tuottamusvastuusta tai vahingosta, joka on aiheutunut tämän verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä. Zimmer ei ole vastuussa mistään erityisistä, suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, ilman rajoituksia, lakimiesten palkkiot), jotka ovat seurausta tai aiheutuneet verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä tai ilmenevät näiden käytön yhteydessä tai liittyvät siihen, että näitä ei voi käyttää. Siltä osin kuin edellä mainitussa vastuunjaossa sitä ei ole kielletty, Zimmerin sinua koskeva ainoa vastuu vahingoista on rajoitettu 1000 Yhdysvaltain dollariin.

13. Osakkeen hintaa koskeva vastuuvapauslauseke

Tällä sivustolla esitetyt tai tämän sivuston kautta nähtävissä olevat osakehinnat eivät välttämättä kerro osakkeen hinnan kehittymisestä tulevaisuudessa. Kaikki sisältö on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin eikä mitään sisältöä (mukaan lukien rajoituksetta osakkeen hinta tai yrityksen tiedot) ole tarkoitettu kaupankäynti- tai sijoitustarkoituksiin.

14. Lainvastainen toiminta

Sivustoa ei saa käyttää mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen tai toimintaan. Zimmer varaa itselleen oikeuden tutkia valituksia tai raportoituja käyttöehtojen rikkomuksia ja ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

15. Rikkeiden korjauskeinot

Zimmer pidättää itselleen oikeuden ottaa käyttöön kaikki lainmukaiset ja kohtuulliset korjauskeinot näiden käyttöehtojen rikkomista vastaan, mukaan lukien, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, oikeus estää pääsy Zimmerin verkkosivuille ja niiden toimintoihin tietystä internet-osoitteesta.

16. Voimassa oleva laki ja lainkäyttöalue

Nämä käyttöehdot on laadittu ja niitä tulkitaan ja saatetaan voimaan Indianan osavaltion lakien ja vaatimusten mukaisesti. Tämän sopimuksen toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet tuodaan Yhdysvaltojen liittovaltion tai Indianan osavaltion oikeuden päätettäväksi.

17. Yksityisyys

Verkkosivuston käyttöä koskee Zimmerin verkkosivuston yksityisyyden suoja.

18. Sopimusehtojen itsenäisyys

Näihin käyttöehtoihin sisältyvät viitteellä verkkosivuston tai yksityisyyden suojan sisältämät mitkä tahansa huomautukset. Nämä ehdot muodostavat sinun ja Zimmerin välisen täydellisen sopimuksen koskien verkkosivustolle pääsyä ja sen käyttöä. Jos joku näiden käyttöehtojen määräyksistä on lainvastainen, mitätön tai toimeenpanokelvoton tai on ristiriidassa jonkun toisen käyttöehtojen määräyksen kanssa, niin lainvastaista, mitätöntä, toimeenpanokelvotonta tai ristiriitaista määräystä pidetään erillisenä muista ehdoista, eikä se vaikuta niiden voimassaoloon tai toimeenpanoon.

19. Käyttöehtojen muutokset

Zimmer pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Verkkosivustolle tulee näkyviin käyttöehtojen päivitetty versio ja se astuu voimaan välittömästi. Vastuu käyttöehtojen säännöllisestä tarkistamisesta on sinulla. Jos jatkat sivuston käyttöä tällaisten muutosten jälkeen, hyväksyt samalla tehdyt muutokset.

Tämän verkkosivuston sisältöä ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään keinoin, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien faksaus, valokopiointi, äänittäminen tai tiedon tallennus- tai hakujärjestelmien käyttö, ilman nimenomaista kirjallista lupaa tekijänoikeuksien omistajalta. Lupapyynnöt tai lisätietokyselyt tulee lähettää ylläpidolle osoitteeseen webmaster@Zimmer.com.

© Zimmer, Inc. Joulukuu 2011. Kaikki oikeudet pidätetään.