Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

NexGen®

Popis produktu

Koleno NexGen LPS-Flex se zadní stabilizací umožňuje obnovu kolenního kloubu s vysokou flexí pro každodenní činnost.Pečlivý výběr pacientů, operační techniky, velikosti implantátu a rehabilitace zvýšují šanci na úspěch. Koleno NexGen Complete Knee Solution LPS-Flex lze použít s augmentacemi  a dříky.

Mnoho každodenních činností vyžaduje větší flexi  než 120 stupňů. Například  chůze do schodů (75°–140°), sezení na židli a následné stoupnutí (90°–130°) nebo dřep (130°–150°).1 Fixní koleno  LPS-Flex  je vhodné pro  pacienty , kteří dosahují  až 155 stupňů aktivní flexe.

Prodloužené zadní  kondyly  femorální komponenty umožňují tibio-femorální kontakt podporující bezpečnou flexi  až do 155 stupňů. Odpovídající geometrie femorální komponenty LPS-Flex Fixed  svým artikulačním povrchem minimalizuje  ztrátu kontaktní plochy během vysoké flexe.

Hluboký  výřez v přední části  tibiálního artikulačního povrchu pomáhá snížit napětí patelly a poskytuje větší prostor  pro extensorový aparát.

Modifikovaný zadně stabilizovaný mechanismus box/čep  snižuje možnost subluxace při vysoké flexi.

Fixní artikulační vložky odpovídají aktuálním tibiálním komponentám  NexGen (které jsou k dispozici s dříky  a tibiálními augmenty) a mají shodný  polyetylénový zamykací mechanismus. Pro implantaci tibiální komponenty se používá stávající instrumentárium  NexGen

Indikace, kontraindikace, varování, zvláštní opatření a nežádoucí účinky viz příbalová informace.

Reference

  1. Niwa S. Hyperflexion in Japanese knee replacement design and clinical results. Paper presented at: The Wellington Knee Surgery Unit's Eighth International Teaching Meeting; March 5-6, 1998; London, England.

Indikace: Kolena NexGen® LPS-Flex/LPS-Mobile Bearing jsou posteriorně stabilizované cementované kolenní protézy indikované u pacientů se závažnou bolestí kolene a invaliditou způsobenou osteoartritidou, traumatickou artritidou, femorální avaskulární nekrózou a mírnými deformitami ohybu či vbočení a vybočení

Kontraindikace: Zařízení je kontraindikováno u pacientů se systémovou nebo kloub postihující infekcí, nedostatečnou kostní zásobou, osteoporózou, nezralým skeletem nebo závažnou nestabilitou kloubu.

Varování: Nepoužívejte opakovaně (k použití pouze u jednoho pacienta). Všechny 17 a 20mm artikulační povrchy vyžadují zajišťovací šroub. S těmito mobilními koleny používejte pouze celopolyetylénové patelly NexGen. Nepoužívejte: žádné poškozené komponenty, komponenty z jiných kolenních systémů, CR, CRA, CR-Flex ani jiné porézní komponenty.

Zvláštní opatření: Ke správnému sladění komponent použijte grafy. Bezpečnost a účinnost tohoto zařízení u pacientů s revmatoidní artritidou, poruchami kolagenu, polyartritidou nebo pseudodnou, jakož ani u pacientů, kteří potřebují revizi celkové náhrady kolene, nebyla stanovena.

Nežádoucí účinky: Uvolnění implantátu způsobené osteolýzou, tibiofemorální subluxací nebo rozložením ložiska, dislokace, nestabilita nebo ztuhlost kloubu.

Indikace, kontraindikace, varovní, zvláštní opatření a nežádoucí účinky najdete v příbalové informaci.